EFFICIENCY INCREASING OF FLEXIBLE PRODUCTION MODULE FOR CAPPING BOTTLES

ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ГНУЧКОГО ВИРОБНИЧОГО МОДУЛЯ ДЛЯ ЗАКУПОРЮВАННЯ ПЛЯШОК

B. Palchevskyi, O. Krestianpol, D. Bondarchuk
Lutsk National Technical University / Ukraine

Abstract

The new method of increasing the versatility of packaging equipment is developed in this article. It is established that the extension of the nomenclature’s range requires increasing not only the versatility of the equipment. The speed of his transition from the manufacturing of products from the same type to another type is very important too. This is achieved by providing flexible production modules (FPM) on the base of model packaging equipment

Розроблено принципово новий спосіб підвищення універсальності пакувального обладнання. Встановлено, що розширення номенклатури серійного випуску виробів з одного боку та сезонність і швидка змінюваність програми виробництва – з іншого, вимагає підвищення не тільки універсальності обладнання, але і швидкості його переходу з виготовлення виробів одного типу на інший. Це досягається створенням на базі типового обладнання гнучких виробничих модулів (ГВМ) пакування

Keywords

machine, capping, module, package, device
автомат, закупорювання, модуль, пакування, пристрій

Download the full article