MOŻLIWOŚCI ZASTOSOWANIA KOMPLEKSU URABIAJĄCO-ŁADUJĄCEGO GUŁ-500 - („MIKRUS”) DO EKSPLOATACJI POKŁADÓW CIENKICH W GEOLOGICZNO-GÓRNICZYCH WARUNKACH LUBELSKIEGO ZAGŁĘBIA WĘGLOWEGO

Jarosław Zubrzycki, Antoni Świć, Łukasz Wojciechowski
Instytut Technologicznych Systemów Informacyjnych, Politechnika Lubelska, Polska

Abstract

Górnictwo węgla kamiennego jest jedną z głównych gałęzi przemysłu w Polsce. Większość energii w naszym kraju jest pozyskiwana poprzez spalanie węgla kamiennego, co czyni go surowcem strategicznym. W naszym kraju zalega około jednego miliarda ton węgla w pokładach cienkich, które trudno jest wydobyć metodami obecnie stosowanymi, tak aby nie tracić na opłacalności węgla. Warunkami koniecznymi do eksploatacji pokładów o małej miąższości jest zachowanie bezpieczeństwa i komfortu załogi obsługującej ścianę oraz czynnik ekonomiczny, niekiedy najważniejsze kryterium, eksploatacji cienkich pokładów węgla, zważając na obecne ceny węgla na rynku. Grupa Kopex opracowała innowacyjne urządzenie do wybierania pokładów cienkich o nazwie „Mikrus”. Ideą stworzenia takiego kompleksu była wieloletnia obserwacja pracy tradycyjnego kombajnu ścianowego i struga węglowego i próba połączenia ich cech. „Mikrus” jest pierwszą taką próbą w skali światowej, jego zasada działania opiera się na urabianiu głowicami urabiająco-ładującymi poprzez frezowanie, tak jak to jest w kombajnie ścianowym oraz kompleks jest całkowicie zautomatyzowany i nie ma konieczności ciągłego przebywania ludzi w przodku wydobywczym, tak jak to jest praktykowane przy strugach węglowych.

Keywords


„Mikrus”, LZW, Górnictwo węgla kamiennego, zautomatyzowany kompleks.

Download the full article