INFORMATION TECHNOLOGY OF INK DISTRIBUTION ANALYSIS IN THE INK-PRINTING SYSTEMS OF OFFSET MACHINES

ІНФОРМАЦІЙНА ТЕХНОЛОГІЯ АНАЛІЗУ РОЗПОДІЛУ ФАРБИ У ФАРБОДРУКАРСЬКИХ СИСТЕМАХ ОФСЕТНИХ МАШИН

M. Verhola, I. Guk, U. Panovyk
Ukrainian Academy of Printing

Abstract

This article describes the information technology used to research and analyze the axial distribution of ink in the ink-printing systems of offset machines. The aim of the work is to increase the accuracy of their adjusting and quality of the printed products. The inking-systems in offset printing-presses are quite complicated and can include up to four rubbing cylinders. A very important task is to determine the influence of each rubbing cylinder operation mode on ink-redistribution between adjacent zones, (in axial direction), and between an exit and entrance of the ink-system. It has a significant impact on accuracy of the previous ink-supply adjusting with the help of certain device. In addition, it influences on the quality of printed products and reduces the costs of ink and paper

У даній роботі запропоновано інформаційну технологію дослідження і аналізу осьового розподілу фарби у фарбодрукарських системах офсетних машин з метою підвищення точності їх налагодження та якості друкованої продукції. Оскільки фарбові системи офсетних друкарських машин є досить складними і можуть мати до чотирьох розтиральних циліндрів, то завдання визначення впливу режиму роботи кожного розтирального циліндра на перерозподіл фарби, як між сусідніми зонами, тобто в осьовому напрямі, так і між виходом і входом фарбової системи, є важливим, оскільки від його вирішення залежить точність попереднього налагодження подання фарби фарбоживильним пристроєм, а відповідно і якість друкованої продукції та зменшення витрат на фарбу і папір

Keywords

paint printing system, grinding, plate and offset cylinders, signal graph, information technology
фарбодрукарська система, розтиральний, формний та офсетний циліндри, сигнальний граф, інформаційна технологія

Download the full article