DESIGNATION OF ENERGY COSTS IN SYSTEMS OF LOADS TRANSPORTATION BY THE CONVEYOR

ВИЗНАЧЕННЯ ЕНЕРГЕТИЧНИХ ВИТРАТ В СИСТЕМАХ ТРАНСПОРТУВАННЯ ВАНТАЖІВ КОНВЕЄРАМИ

S. But, A. Sokolenko, K. Vasylkivskyi
National University of Food Technologies

Abstract

Розглянуто особливості енергетичних витрат в системах транспортування вантажів з нестабілізованими швидкостями переміщення. Показано можливості взаємодії вантажів з опорними рухомими площинами в режимах перехідних процесів і використанням кінетичної енергії в режимах вибігу. Нестабільність швидкостей носіїв вантажів у ланцюгових конвеєрах, елеваторах та накопичувальних пристроях пов’язана з кінематикою взаємодії ведучих зірочок та ланцюгів. На існуючу динаміку переміщення опорних для вантажів площин накладається додаткова динаміка взаємодії у формі перехідних процесів під дією сил тертя. Внаслідок такої подвійної взаємодії є нестабільність енергетичних витрат. В дослідженні пропонується вибір методики оцінки параметрів механічних систем, визначення енергетичних витрат в системах транспортування вантажів конвеєрами, методики визначення енергетичних витрат на переміщення вантажів в перехідних процесах. Наведено результати досліджень динаміки систем «опорна площина-вантаж» за умови крокових переміщень і за різних заданих законів перехідних процесів. Встановлено, що обмеження прискорення рухомої системи величиною ƒg є напрямком обмеження енергетичних витрат

Keywords

kinetic energy, transient processes, kinematic parameters
кінетична енергія, перехідні процеси, кінематичні параметри

Download the full article