REASONS FOR THE MAIN DIRECTIONS OF ENHANCEMENT OF MECHANISMS OF ORIENTATION OF TARE LOADS IN A PACKET CREATING MACHINES

ПРИЧИНИ ОСНОВНИХ НАПРЯМКІВ ПОКРАЩЕННЯ ОРІЄНТАЦІЙНИХ ТАРОЗАВАНТАЖУВАЛЬНИХ МЕХАНІЗМІВ В ПАКУВАЛЬНИХ МАШИНАХ

A. Gavva, L. Krivoplyаs-Volodina, E. Kohan
National University of Food Technologies

Abstract

Formation of steady transport packets provides, near binding of tare loads in a packet, their layout according to the appropriate scheme. Schemes in which loads are located to, joint providing bandaging compliance beforehand the loads concluded in a layer, are created of variously oriented tare loads. For change of orientation of a tare load in the horizontal plane, concerning its situation on the giving conveyor, in a packet creating machines apply various constructions of mechanisms of orientation. These mechanisms can tear a load on 90° or change situation concerning its original layout. Devices of orientation can be executed with passive, active and combined working organs

Формування стійких транспортних пакетів передбачає, поряд із скріпленням тарних вантажів у пакеті, розташування їх за відповідною схемою. Схеми в яких вантажі розташовані таким чином, що забезпечують перев’язку стиків відповідно попередньо укладених у шар вантажів, формуються із різноорієнтованих тарних вантажів. Для зміни орієнтації тарного вантажу у горизонтальній площині, відносно його положення на подавальному конвеєрі, в пакетоформуючих машинах застосовують різноманітні конструкції механізмів орієнтування. Ці механізми можуть розвертати вантаж на 90°, або міняти положення відносно його початкового розташування. Пристрої орієнтування можуть бути виконані із пасивними, активними та комбінованими робочими органами

Keywords

cardboard box, packing machine, stack, conveyor
картонна коробка, пакувальна машина, магазин, конвеєр

Download the full article