CORIOLIS VIBRATORY GYROSCOPE AS THE SENSING ELEMENT OF THE COMPLEX CONTROL SYSTEM STABILIZATION

КОРІОЛІСОВИЙ ВІБРАЦІЙНИЙ ГІРОСКОП, ЯК ЧУТЛИВИЙ ЕЛЕМЕНТ КОМПЛЕКСУ УПРАВЛІННЯ СИСТЕМИ СТАБІЛІЗАЦІЇ

O. Bezvesilna*, V. Tsiruk*, A. Tkachuk**
*National Technical University of Ukraine "Kyiv Polytechnic Institute", **Zhytomyr State Technological University

Abstract

The article deals with new Coriolis gyro (CVG) - Angular velocity (AV) stabilization system navigation system of modern light armored vehicles. CVG is different from traditional electromechanical gyroscopes high reliability and durability, as it contains no rotating parts, bandwidth and resistance to mechanical stress. These sensors have a wide scope, including - stabilization of the platform installed on their devices, measuring and control systems of moving objects of different classes, the inertial measurement unit to navihatsiyi.Z view of the results was carried out by simulation of the stabilizer with the introduction of AV- CVG in a vertical channel stabilizer, because the vertical channel operate most intense effects. As the simulation results, increasing the bandwidth results in improved noise immunity systems and ensures requirements for its hardness, because it reduces vibrations at a sufficiently high gain

У статті розглянуто новий коріолісовий гіроскоп (КВГ) - датчик кутової швидкості (ДКШ) системи стабілізації навігаційного комплексу сучасної легкої броньованої техніки. КВГ відрізняється від традиційних електромеханічних гіроскопів підвищеною надійністю й довговічністю, тому що не містить обертових частин, широкою смугою пропускання й стійкістю до механічних впливів. Зазначені датчики мають широку галузь застосування, у тому числі - стабілізації платформ із установленими на них вимірювальними пристроями й у системах керування рухомими об'єктами різного класу, у вимірювальних блоках для інерціальної навігації.З урахуванням отриманих результатів було проведене моделювання роботи стабілізатора із введенням ДКШ-КВГ у вертикальний канал стабілізатора, тому що на вертикальний канал діють найбільш інтенсивні впливи. Як показали результати моделювання, підвищення смуги пропускання призводить до поліпшення завадостійкості системи й дозволяє забезпечити вимоги щодо її жорсткості, оскільки знижує коливання при досить високому коефіцієнті підсилення

Keywords

Coriolis gyroscope, stabilization system
коріолісовий гіроскоп, система стабілізації

Download the full article