CLOUD DATA STORAGE

ХМАРОВІ СХОВИЩА ДАНИХ

G. Bendovskyi
The State Scientific Research Forensic Center (SSRFC) of the Ministry of Internal Affairs of Ukraine, Volyn

Abstract

The models of Internet services (cloud data storage) providing the data on a dedicated server in a so-called "cloud" that is, from the point of view of the user, one large virtual server. The idea of using the cloud data storage is that the user can store their files on the server at any time and from any device you can get access to them. Cloud storage can save files in various formats as well as share information with others. Consider practical methods to detect changes in the characteristics of files located on the system unit personal computer and files synchronized on the server of the Internet service several famous sites. Industry Internet services "cloud storage" is growing rapidly, and in the future will offer customers more attractive terms of service. When using the "cloud storage" to store and transfer files, a new concept of "virtual media", which requires a clear definition and description in the context of applied sciences

Описано моделі Інтернет-сервісів (хмарові сховища даних) що передбачають збереження даних на виділених серверах в так званій «хмарі», яка являє собою, з точки зору користувача, один великий віртуальний сервер. Ідея використання хмарових сховищ даних у тому, що користувач може зберігати свої файли на сервері і в будь-який момент з будь-якого пристрою можете отримати доступ до них. Хмарові сховища дозволяють зберігати файли різних форматів а також обмінюватися інформацією з іншими людьми. Розглянуто практичні методи виявлення змін характеристик файлів розміщених на системному блоці персонального комп’ютера та файлів синхронізованих на сервері інтернет-сервісу кількох відомих сайтів. Індустрія інтернет-сервісів «хмарове сховище даних» стрімко розвивається, і в майбутньому запропонує користувачам більш привабливі умови обслуговування. При використанні «хмарових сховищ» для збереження і передачі файлів, виникає нове поняття «віртуальний носій інформації» що вимагає чіткого визначення та опису в розрізі прикладних наук

Keywords


Download the full article