INNOVATIONS IN MODERN FOOD TECHNOLOGY

ІННОВАЦІЇ В СУЧАСНИХ ХАРЧОВИХ ТЕХНОЛОГІЯХ

A. Sokolenko, V. Pyddubnyi, O. Bylyk, Y. Maksymenko
National University of Food Technologies, Kyiv

Abstract

The article provides information on innovative design of the National University of Food Technologies related areas of environmental impacts of processed concentrated energy flows, pulse influence of dissolved gases due to changes in the conditions of thermodynamic equilibrium in the gas-liquid systems, hydrodynamics of gas-liquid systems with limited dissipative phenomena and using domestic energy potential environments in the form of recovery, regeneration or transformation flows

В статті наведено інформацію про інноваційні розробки Національного університету харчових технологій, які стосуються напрямків впливів на перероблювані середовища концентрованими енергетичними потоками, імпульсними впливами розчинених газів за рахунок змін умов термодинамічної рівноваги в газорідинних системах, гідродинаміки газорідинних систем з обмеженням дисипативних явищ та використання внутрішніх енергетичних потенціалів середовищ у формі рекуперації, регенерації або трансформації потоків

Keywords


Download the full article