THE DEVELOPMENT OF THE AUTOMATED SYSTEM FOR ACCOUNTING AND PACKING OF TURNOVER FOR THE PROTECTION OF ALCOHOL PRODUCTS ON THE BASIS OF THE USE OF RFID TECHNOLOGY

РОЗРОБКА АВТОМАТИЗОВАНОЇ СИСТЕМИ ОБЛІКУ, ОБІГУ ПАКОВАНЬ ДЛЯ ЗАХИСТУ АЛКОГОЛЬНОЇ ПРОДУКЦІЇ НА ОСНОВІ ВИКОРИСТАННЯ ТЕХНОЛОГІЇ РАДІОЧАСТОТНОЇ ІДЕНТИФІКАЦІЇ

B. Palchevskyi, L. Krestianpol
Lutsk National Technical University

Abstract

In this work the automated system for accounting of turnover and protection of the alcohol products was built, and it was also proposed to use the closures in combination with radio frequency tag for a created system. The ability of system functioning and closures is provided by using RFID technology

У роботі побудовано автоматизовану систему обліку обігу і захисту алкогольної продукції, а також для створеної системи розроблено та запропоновано використовувати закупорювальні засоби в поєднанні з радіочастотною міткою. Можливість функціонування системи та закупорювальних засобів забезпечується використанням технології радіочастотної ідентифікації

Keywords

security system, automated system for accountin of turnover and protection of the alcohol products, radio frequency identification, radio frequency tag

Download the full article