TECHNOLOGY OF BOOK SHELFBACK PREPARATION IS OFFERED TO THE PASTING-UP AT THE GLUE CLEATING

ТЕХНОЛОГІЯ ОБРОБКИ КОРІНЦЯ КНИЖКОВОГО БЛОКА ПРИ НЕЗШИВНОМУ КЛЕЙОВОМУ СКРІПЛЕННІ

O. Knysh
Ukrainian Academy of Printing

Abstract

New technology of book shelfback preparation is offered to the pasting-up at the glue cleating. There were analysed an intercommunication between the technological parameters of folding treatment and credible variants of forming of its relief by the help of disk chisels. On results of analytical researches a nomogram was built for determination of the necessary modes of technological process of shelfback treatment

Запропоновано нову технологію підготовки корінця книжкового блока до нанесення клею при незшивному клейовому скріпленні. Проаналізовано взаємозв’язок між технологічними параметрами обробки корінця та ймовірні варіанти формування його рельєфу дисковими різцями. За результатами аналітичних досліджень побудовано номограму для визначення необхідних режимів технологічного процесу обробки корінця книжкового блока

Keywords


корінець, програмований рельєф, різець, незшивне клейове скріплення, крок канавок, переміщення, книжковий блок

Download the full article