TECHNICAL PREPARING EXECUTIVE INSTRUMENTS IN OPERATING FOLDING DEVICES

ТЕХНІЧНА ПІДГОТОВКА ВИКОНАВЧИХ ІНСТРУМЕНТІВ В ОПЕРАЦІЙНИХ ФАЛЬЦЮВАЛЬНИХ ПРИСТРОЯХ

P. Begen
Ukrainian Academy of Printing

Abstract

In this article the author proved methodology of software development for automated designing of profile of the folding guides in the operating device. The program for automatic construction of guides depending on the sizes of cardboard involute has been created. The construction of device that is intended for forming of profile of guides on the basis of data about the coordinates of the points got as a result of work of the program is worked out

У статті автор обґрунтував методику розроблення програмного забезпечення для автоматизованого проектування профілю фальцювальних напрямних в операційному пристрої. Створено програму для автоматичної побудови просторового профілю напрямних залежно від розмірів картонної розгортки. Розроблено конструкцію пристрою, який призначений для формування конфігурації напрямних на основі даних про координати точок, одержаних в результаті роботи програми

Keywords


картонне паковання, фальцювання, картонна заготовка, операційний пристрій, криволінійна напрямна

Download the full article