ROUGHNESS OF THE SURFACE OF HIGH-SPEED BEARINGS FROM NEW COMPOSITE MATERIALS FOR TECHNOLOGICAL SYSTEMS ENGINEERING AT BORAZON GRINDING

ШОРСТКІСТЬ ПОВЕРХОНЬ ШВИДКІСНИХ ПІДШИПНИКІВ КОВЗАННЯ З НОВИХ КОМПОЗИЦІЙНИХ МАТЕРІАЛІВ ДЛЯ ТЕХНОЛОГІЧНИХ КОМПЛЕКСІВ МАШИНОБУДУВАННЯ ПРИ БОРОЗОНОВОМУ ШЛІФУВАННІ

A. Gavrysh, T. Royik, O. Gavrysh, Y. Vitsyuk
National Technical University of Ukraine "Kyiv Polytechnic Institute"

Abstract

The results of experimental studies of the fine borazon grinding of high-alloy composite alloys synthesized from waste production tool for surface bearings technologist complexes. The advantages of the process borazon circles. The recommendations on the choice of cutting conditions for a thin borazon grinding bearings of the new composite alloys for high-speed rotary printing machines and compression stations for gaz streams, which provide the requirement to obtain the corresponding parameters of the surface roughness

Наведено результати експериментального дослідження тонкого боразонового шліфування високолегованих композитних сплавів синтезованих з відходів інструментального виробництва для обробки поверхонь підшипників ковзання технологічних комплексів. Показано переваги обробки боразоновими кругами. Розроблені рекомендації по вибору режимів різання для тонкого боразонового шліфування підшипників ковзання з нових композитних сплавів для високошвидкісних ротаційних поліграфічних машин та компресорних станцій газогонів, які забезпечують вимоги отримання відповідних параметрів шорсткості поверхонь

Keywords


швидкісні підшипники ковзання, шорсткість поверхонь, боразонове шліфування, режими різання

Download the full article