INFORMATION TECHNOLOGIES PROGNOSTICATION AND PROVIDING OF QUALITY PUBLICSHING-POLYDIENE PROCESSES (METHODOLOGY OF DECISION OF PROBLEM)

ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ПРОГНОЗУВАННЯ ТА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ВИДАВНИЧО-ПОЛІГРАФІЧНИХ ПРОЦЕСІВ (МЕТОДОЛОГІЯ ВИРІШЕННЯ ПРОБЛЕМИ)

B. Durnyak, V. Senkivskyi, I. Pih
Ukrainian Academy of Printing

Abstract

Methodology of the forecast providing of quality is set forth publishing-polydiene processes on the basis of the use of informative conception, fuzzy logic and neural unclearnetworks in the construction of information technologies

Сформульовано методологію прогностичного забезпечення якості видавничо-поліграфічних процесів на підставі використання інформаційної концепції, нечіткої логіки та нейро-нечітких мереж у побудові інформаційних технологій

Keywords

methodology, information technology, prognostication, quality, publishing-polydiene processes, fuzzy logic, neural unclearnetworks
методологія, інформаційна технологія, прогнозування, якість, видавничо-поліграфічні процеси, нечітка логіка, нейро-нечітка модель

Download the full article