ALHOLRYTM CONTROL IN THE PROCESS OF FINE TURNING USING MULTIEDGE CUTTING HEADS

АЛГОЛРИТМ КЕРУВАННЯ ОБРОБКОЮ ПРИ ТОНКОМУ ТОЧІННІ БАГАТОРІЗЦЕВОЮ ГОЛОВКОЮ

I. Lutsiv, V. Sharyk, M. Strembytsky
Ternopil Ivan Pul’uj National Technical University

Abstract

The paper deals with the control algorithm for adaptive processing multi edge cutting head with elastic guides, and design development of fine turning multi edge head of adaptive type with elastic guides in which the turning tool position control in the process of machining is performed by the bidirectional electromagnetic drive of tool holders with intellectual control system based on microcontrollers. It has been determined that the application of the developed head makes it possible to provide high sensitivity to instantaneous changes in the components of cutting forces on the turning tools, stabilizing the cutting forces. The head also gives the ability to control the tool feeds variations as well as the performing of vibration high precision cutting. The effectiveness of equalizing of cutting forces using the developed multi edge heads on the base of control algorithms is proofed. These algorithms provide stabilization of summarize axial components of cutting forces as well as summarize cutting elements displacements

Запропоновано алгоритм керування обробки багаторізцевою головкою адаптивного типу з пружними напрямними, та конструкцію багаторізцевої головки адаптивного типу з пружними напрямними для тонкого точіння. Керування положення різців в процесі обробки відбувається через електромагнітний двонаправлений привід різцетримачів з мікроконтролерним інтелектуальним керуванням. Встановлено, що використання розробленої головки дає можливість забезпечувати високу чутливість до миттєвих змін складових сил різання на різцях, стабілізацію сил різання, а також можливість керування зміною подач на кожному із різців і отримання вібраційного високоточного різання при тонкому точінні. Проведений аналіз дозволяє зробити висновки, що застосування багаторізцевої головки з механізмом вирівнювання зусиль різання, впливає на те, що жорсткість технологічної системи ВПІД при різанні значно підвищується, а це дає можливість зменшити вплив складових сил різання на точність виготовлення деталі. Доведено ефективність вирівнювання зусиль різання з допомогою розробленої головки на основі алгоритмів керування, що передбачають стабілізацію як рівнодійної осьових складових сил, так і сумарних переміщень різальних елементів. Це дозволяє скоротити основний та допоміжний час і збільшити загальну продуктивність процесу, при забезпеченні необхідної якості оброблюваної поверхні

Keywords

processing multi edge cutting, microprocessor control system, precision mechanics, control algorithm
багатолезова обробка, мікропроцесорна система керування, прецизійна механіка, алгоритм керування

Download the full article