MEANS FOR REINFORCING INFORMATION TECHNOLOGY TRAINING IN MODERN CONDITIONS OF TECHNOLOGICAL COMPLEXES

СПОСОБИ ІНТЕНСИФІКАЦІЇ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НАВЧАННЯ У СУЧАСНИХ УМОВАХ РОЗВИТКУ ТЕХНОЛОГІЧНИХ КОМПЛЕКСІВ

O. Redko
Lutsk National Technical University

Abstract

The mechanisms of didactics process are examined in the article, influencing on which it is possible to attain the substantial increase of efficiency and quality of general preparation of students of technical universities, and also high-quality and quantitative descriptions of process of studies and complex approach to his intensification

У статті розглядаються механізми дидактичного процесу, що застосовують до інженерно-технічних працівників на підприємствах або для підготовки інженерів у технічних ВНЗ, впливаючи на які можна досягти істотного підвищення ефективності та якості професійної підготовки фахівців, а також якісні та кількісні характеристики процесу навчання та забезпечити комплексний підхід до його інтенсифікації

Keywords

intensive educational technologies, process of studies, pedagogical environment
інтенсивні освітні технології, процес навчання, педагогічне середовище

Download the full article