MODELING OF DRUM TYPE WASHING MACHINE

МОДЕЛЮВАННЯ РОБОТИ ПРАЛЬНОЇ МАШИНИ БАРАБАННОГО ТИПУ

R. Zinko, O. Serkiz, N. Ivanykovych
Lviv Polytechnic National University

Abstract

Equastions which determine influence of structural parameters of wash-tube and regime parameters of process of quetch of soft goods on the size of momental instability are in-process resulted. Calculations are conducted on the example of concrete model of washing-machine. Findings can be used for the choice of rational parameters of the system of vibroisolation of washing-machines, subject to both linear and angular vibrations at a quetch

В роботі приведені рівняння, котрі визначають вплив конструктивних параметрів прального барабана і режимних параметрів процесу відтиску тканих виробів на величину незрівноваженості моментів. Розрахунки виконані на прикладі конкретної моделі пральної машини. Отримані результати можуть бути використані при виборі раціональних параметрів системи віброізоляції пральних машин, на які мають вплив ліній ні та кутові коливання, що виникають при відтисканні

Keywords

washing machine, tube, parameter, quetch
пральна машина, барабан, параметр, відтискання

Download the full article