APPLICATION OF INFORMATION TECHNOLOGY IN OPTIMIZING THE SYNTHESIS OF PROTECTIVE PACKAGING OF ALCOHOLIC BEVERAGES

ЗАСТОСУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В ОПТИМІЗАЦІЙНОМУ СИНТЕЗІ ЗАХИСНОЇ СИСТЕМИ ПАКОВАННЯ АЛКОГОЛЬНОЇ ПРОДУКЦІЇ

B. Palchevskyi, L. Krestyanpol
Lutsk National Technical University

Abstract

In this article the author constructed an automated system of accounting treatment and protection of alcoholic beverages, for it deals with the concept of security and working condition, and become failures at sites promoting alcoholic beverages. Also listed and described scheme of the automated system of information handling and protection of alcoholic beverages. The ability of the system and closures provided by the use of radio frequency identification technology

У статті представлено автоматизовану систему обліку обігу і захисту алкогольної продукції, розглянуто поняття її надійності на основі розгляду працездатного стану, та станів відмов на дільницях просування алкогольної продукції. Також наведено та описано схему роботи інформаційної автоматизованої системи обліку обігу і захисту алкогольної продукції. Можливість функціонування системи та закупорювальних засобів забезпечується використанням технології радіочастотної ідентифікації

Keywords

protection system, automated system of accounting treatment and protection of alcoholic beverages, radio frequency identification, RFID tag
система захисту, автоматизована система обліку обігу і захисту алкогольної продукції, радіочастотна ідентифікація, радіочастотна мітка

Download the full article