SYNTHESIS SCHEMES CLAMP ACTUATORS FOR HIGH-PROCESSING METHOD MORPHOLOGICAL ANALYSIS

СИНТЕЗ СХЕМ ПРИВОДІВ ЗАТИСКУ ДЛЯ ВИСОКОШВИДКІСНОЇ ОБРОБКИ МЕТОДОМ МОРФОЛОГІЧНОГО АНАЛІЗУ

B. Prydalnyi
Lutsk National Technical University

Abstract

The obtained results are aimed to solve the problems of automatic lathes efficiency limitation through the effort loss of workpiece clamp with increasing frequency of spindle rotation. This problem is solved by creation of new structures of clamping mechanism drive maintaining stable efforts of workpiece clamp with various rotation frequencies of spindle unit

Отримані результати спрямовані на усунення проблеми обмеження продуктивності токарних автоматів через втрату зусилля затиску заготовки при підвищенні частоти обертання шпинделя. Зазначена проблема вирішується шляхом створення нових конструкцій приводів механізму затиску, що сприяють підтримці стабільного зусилля затиску заготовки на різних частотах обертання шпиндельного вузла

Keywords

clamping drive, turning machines, high processing, synthesis
привод затиску, токарний автомат, високошвидкісна обробка, синтез

Download the full article