DIAGNOSIS OF PROCESSING BY END MILLS, ON MILLING MACHINES WITH NUMERICAL CONTROL

ДІАГНОСТИКА ПРОЦЕСУ ОБРОБКИ КІНЦЕВИМИ ФРЕЗАМИ, НА ФРЕЗЕРНИХ ВЕРСТАТАХ З ЧИСЛОВИМ ПРОГРАМНИМ УПРАВЛІННЯМ

M. Bondar, M. Yeskin, S. Zaets, I. Maksymchuk
National Technical University of Ukraine "Kyiv Polytechnic Institute"

Abstract

Reliability end mills milling process depends on the combination of the properties of the reliability and durability of the cutting tool, and to ensure the desired quality of the machined surface and its characteristics. Faultlessness and durability of the tool depends on the strength characteristics of the cutting tool, its durability, and operating modes. Efficiency of methods of diagnosing processing end mills case details of devices with aluminum alloy for milling machines with numerical control, subject to the prediction of disaster or emergency condition, the cutting tool. And the system of forecasting of machining processes for on the basis of diagnosis, which leads to an increase in the efficiency of processing of basic parts of aluminum alloys for CNC milling machines

Надійність процесу фрезерування кінцевими фрезами залежить від сполучення властивостей безвідмовності й довговічності різального інструмента, а також забезпечення заданої якості обробленої поверхні і її характеристик. Безвідмовність і довговічність інструмента залежать від характеристики міцності різального інструмента, його зносостійкості, і режимів роботи. Розглянуто ефективність застосування методики діагностування процесу обробки кінцевими фрезами корпусних деталей приладів з алюмінієвих сплаві на фрезерних верстатах з числовим програмним управлінням, з урахуванням прогнозування вірогідності перед аварійного або аварійного стану, різального інструмента. Та запропоновано систему прогнозування стану процесу механічної обробки для на основі даних діагностування, що приводить, до збільшення ефективності обробки корпусних деталей з алюмінієвих сплавів на фрезерних верстатах з ЧПУ

Keywords

milling machine with numerical control, diagnostic system, system of prognostication, the prediction of disaster or emergency condition
фрезерний верстат з числовим програмним управлінням, діагностичний комплекс, система прогнозування, перед аварійний або аварійний стани

Download the full article