Про журнал

Поточний номер

Том 1 № 16 (2019): Технологічні комплекси
					##issue.viewIssueIdentification##

DOI: 10.36910/2312-0584-16-2019

Опубліковано: 2019-12-10

Інформаційне забезпечення технологічних комплексів

Функціональні та мехатронні елементи технологічних комплексів

Ефективність технологічних комплексів

Переглянути всі випуски

Журнал "Технологічні комплекси" є рецензованим науковим виданням.

Місією журналу є висвітлення наукових досліджень із  інформаційних технологій, проектування, моделювання, оптимізації, структурного аналізу та синтезу технологічних комплексів. Рукописи що публікуються у журналі присвячені питанням моделювання функціонування технологічних комплексів, проектування, алгоритмізації та діагностики систем автоматизованого керування технологічними комплексами,  розвитку технологічних комплексів у різних галузях виробництва та проектування функціональних елементів технологічних комплексів.

Журнал включено до міжнародних наукометричних баз і каталогів: BASE, CAB Abstracts, ERIH PLUS, Google Scholar, Index Copernicus, ResearchBib, Ulrichs Periodicals Directory, Vernadsky National Library of Ukraine, WorldCat.  Дивіться більше на сторінці Індексація.

ЖУРНАЛ ВКЛЮЧАЄ НАСТУПНІ РОЗДІЛИ:
 Інтелектуальні виробничі системи;
Структурна оптимізація технологічних комплексів;
Функціональні та мехатронні елементи технологічних комплексів;
Ефективність технологічних комплексів.

ISSN 2304-4519 (Print)
ISSN 2312-0584 (Online)

Мови видання: українська, англійська.

Періодичність: 1 рази на рік (жовтень).

Засновник і видавець: Луцький національний технічний університет
Партнери:
ГО "Східноєвропейське наукове товариство"

Членами редколегії є відомі вчені у сфері технічних наук з університетів і наукових установ з України, Болгарії, Польщі, Туреччини, Словаччини
.