Про журнал

Журнал засновано у 2010 році на кафедрі пакування та автоматизації виробничих процесів Луцького національного технічного університету.

Метою журналу  є висвітлення інформаційних технологій проектування; моделювання, оптимізації, структурного аналізу та синтезу технологічних комплексів; моделювання функціонування технологічних комплексів; проектування, алгоритмізації та діагностики систем автоматизованого керування технологічними комплексами; розвитку технологічних комплексів у різних галузях виробництва; проектування функціональних елементів технологічних комплексів.

Свідоцтво про державну реєстрацію КВ No 16542–5014 Р.
Журнал внесено до переліку фахових видань ВАК України постановою Президії ВАК 1-05/2 від 23.02.2011. Наказ Міністерства освіти і науки України № 747 від 13.07.2015р.
Фаховий до 2019 року.