Науковий журнал Технологічні комплекси


ШАНОВНІ КОЛЕГИ!

РЕДАКЦІЯ ЖУРНАЛУ ПОЧИНАЄ НАБІР СТАТЕЙ ДЛЯ ПУБЛІКАЦІЇ У ВИПУСКУ 1(15) В 2018 році. ПРОСИМО ЗВЕРТАТИ УВАГУ НА ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ

ТА КОРИСТУВАТИСЬ ФОРМОЮ ВІДПРАВКИ СТАТЕЙ.

АБО НАДІСЛАТИ НА ЕЛЕКТРОННУ АДРЕСУ Tech_Kompl@ukr.net

ТАКОЖ ЗАПРОШУЄМО ПРИЙНЯТИ УЧАСТЬ У МІЖНАРОДНІЙ НАУКОВІЙ КОНФЕРЕНЦІЇ


Шановні колеги!
Завантажити елетронну версію збірника наукових праць міжнародної науково-технічної конференції «Прогресивні напрямки розвитку технологічних комплексів – ТК-2016» можна за посиланням.


НОВИЙ ВИПУСК ЖУРНАЛУ ТЕХНОЛОГІЧНІ КОМПЛЕКСИ № 1 (14) 2017


Висвітлення інформаційних технологій проектування; моделювання, оптимізації, структурного аналізу та синтезу технологічних комплексів; моделювання функціонування технологічних комплексів; проектування, алгоритмізації та діагностики систем автоматизованого керування технологічними комплексами; розвитку технологічних комплексів у різних галузях виробництва; проектування функціональних елементів технологічних комплексів


ISSN 2304-4519 (Print)
ISSN 2312-0584 (Online)
Свідоцтво про державну реєстрацію КВ No 16542–5014 Р.
Журнал внесено до переліку фахових видань ВАК України постановою Президії ВАК 1-05/2 від 23.02.2011.
Всі статті проходять процедуру незалежного рецензування за наступною формою.


Журнал включено в російську наукометричну базу даних РИНЦ та присвоєно імпакт-фактор.

Журнал був оцінений в Index Copernicus Journals Master List 2016, отримавши в результаті оцінку ICV 66.26 бали (Index Copernicus Value).
Журнал увійшов до Ulrich's Periodicals Directory!