Науковий журнал Технологічні комплекси


ШАНОВНІ КОЛЕГИ!

РЕДАКЦІЯ ЖУРНАЛУ ПОЧИНАЄ НАБІР СТАТЕЙ ДЛЯ ПУБЛІКАЦІЇ У ВИПУСКУ 1(17) в 2020 році. ПРОСИМО ЗВЕРТАТИ УВАГУ НА ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ

ТА КОРИСТУВАТИСЬ ФОРМОЮ ВІДПРАВКИ СТАТЕЙ.

АБО НАДІСЛАТИ НА ЕЛЕКТРОННУ АДРЕСУ Tech_Kompl@ukr.net


 

ПРО ЖУРНАЛ

 

Журнал є рецензованим виданням, що підтримує політику відкритого доступу до наукових публікацій.
Всі статті проходять процедуру незалежного рецензування за наступною формою.

 

Рік заснування журналу: 2010.

 

Періодичність видання: 1 раз на рік.

 

Мова видання: українська, англійська, польська, російська.

 

Галузь та проблематика журналу: Висвітлення інформаційних технологій проектування; моделювання, оптимізації, структурного аналізу та синтезу технологічних комплексів; моделювання функціонування технологічних комплексів; проектування, алгоритмізації та діагностики систем автоматизованого керування технологічними комплексами; розвитку технологічних комплексів у різних галузях виробництва; проектування функціональних елементів технологічних комплексів.

 


ISSN 2304-4519 (Print)
ISSN 2312-0584 (Online)


 

ІНДЕКСАЦІЯ ЖУРНАЛУ

 

СТАТУС В УКРАЇНІ

 

 

Журнал "Технологічні комплекси" офіційно зареєстроване як засіб масової інформації. Свідоцтво про державну реєстрацію КВ No 16542–5014 Р.

 

Журнал внесено до переліку фахових видань ВАК України наказом Міністерства освіти і науки України № 747 від 13.07.2015., до 13.03.2020

БАЗИ ДАННИХ НАУКОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ

 

   

Index Copernicus (IC) - польська міжнародна наукометрична база даних, що включає індексування, ранжирування, реферування журналів і статей.

   

Ulrich's Periodicals Directory - Передплатний каталог американського видавництва Bowker, є найбільшою БД, яка описує світовий потік періодичних видань по всьому тематичними напрямками.

 

 

РИНЦ - це національна бібліографічна база даних наукового цитування, яка акумулює понад 12 мільйонів публікацій російських авторів, а також інформацію про цитування цих публікацій з понад 6000 російських журналів. Вона призначена не тільки для оперативного забезпечення наукових досліджень актуальною довідково-бібліографічною інформацією, але є також потужним аналітичним інструментом, що дозволяє здійснювати оцінку результативності та ефективності діяльності науково-дослідних організацій, вчених, рівень наукових журналів і т.д.

 

 

SIS - заснована відомими вченими. Спільнота з 70 вчених з різних країн світу, різних дисциплін заснували SIS з метою надання якісної інформації досліднику. SIS надає дослідникові послуги академічних баз даних. В основному це: індексація цитат, аналіз і ведення цитованих баз даних, що охоплюють тисячі академічних журналів, книг, збірників і будь-яких затверджених документів. SIS зосереджується на: індексації цитат, аналізі цитат і підтримує бази даних цитування, що охоплюють тисячі академічних журналів. SIS надає кількісний та якісний інструмент для ранжирування, оцінки та категоризації журналів для академічної оцінки та досконалості. Цей фактор використовується для оцінки престижу журналів.

 

КАТАЛОГИ ТА СИСТЕМИ ПОШУКУ

 

 

Citefactor - це сервіс, який надає доступ до журналів відкритого доступу і матеріалами конференцій. Citefactor - це найбільша  в світі система індексування наукових журналів і матеріалів конференцій,  яка підвищує всесвітню видимість і доступність контенту. Більше 3000  інститутів по всьому світу мають повний доступ до Citefactor.  Користувачі Citefactor щомісяця виконують мільйони запитів по всьому світу.

 

 

Google Академія Метрика - це загальнодоступна пошукова система, яка індексує метадані наукових публікацій з усіх галузь знання, опубліковані у різніх форматах. Індекс Google Академії містіть у собі більшість рецензованих журналів Європи та Америки. Цей продукт має інструментарій для відслідковування наукової цитованості проіндексованих публікацій. Обсяги індексу Google Академії, оцінюються приблизно у 160 млн документів.

 

 

ResearchBib - Academic Recource IndexAcademic Recource Index - ResearchBib є базою даних відкритого доступу з високим стандартом індексування для дослідників і видавців. База даних ResearchBib є найбільшою повною базою даних журналів в Інтернеті, доступною вільно. охопилюэ всі наукові журнали відкритого доступу, які використовують відповідну систему контролю якості. База даних містить понад 420 000 журналів від різних видавців, яка включає в себе: назву, абревіатуру, URL хостингу журналу, індекс, видавця, опис (цілі і сфера застосування), онлайн ISSN, print ISSN і т. д...

 

 

Наукова періодика України — проект Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського (НБУВ) Наукова періодика України містить статті з міжнародних журналів з усіх галузей знань, здійснює поповнення повнотекстових електронних інформаційних ресурсів електронними аналогами друкованих видань або електронними виданнями, наданими правовласниками. В межах інформаційного ресурсу "Наукова періодика України" налагоджено повнотекстовий пошук наукових публікацій у форматі PDF. НБУВ провела роботи з інтеграції інформаційного ресурсу "Наукова періодика України" до інтерфейсу аналітичних сервісів Google Scholar (Google Академія). Містить приблизно 2520 - журналів; 25372 - випусків; 628524 - повних текстів статей.

 

 

Система «Бібліометрика української науки» призначена для надання суспільству цілісного уявлення про наукове та науково-педагогічне середовище України.Цу єдиний реєстр наукових декларацій (бібліометричних профілів) вчених і дослідницьких колективів; статистична інформація про галузеву, відомчу та регіональну структуру науки України;бібліометрична складова джерельної бази для оцінювання ефективності наукової діяльності; національний сегмент проекту Ranking of Google Scholar Profiles (56 countries).

 

 

European Reference Index for the Humanities and the Social Sciences (ERIH PLUS) - референтна база з гуманітарними і соціальними науками. Реферативна база даних та цитування наукових матеріалів ERIH PLUS є найбільшою в світі платформою по публікації і відстеженню робіт.

 

   

Попередні номери