Науковий журнал Технологічні комплекси


ШАНОВНІ КОЛЕГИ!

РЕДАКЦІЯ ЖУРНАЛУ ПОЧИНАЄ НАБІР СТАТЕЙ ДЛЯ ПУБЛІКАЦІЇ У ВИПУСКУ 1(16) в 2019 році. ПРОСИМО ЗВЕРТАТИ УВАГУ НА ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ

ТА КОРИСТУВАТИСЬ ФОРМОЮ ВІДПРАВКИ СТАТЕЙ.

АБО НАДІСЛАТИ НА ЕЛЕКТРОННУ АДРЕСУ Tech_Kompl@ukr.net


 

ПРО ЖУРНАЛ

 

Журнал є рецензованим виданням, що підтримує політику відкритого доступу до наукових публікацій.
Всі статті проходять процедуру незалежного рецензування за наступною формою.

 

Рік заснування журналу: 2010.

 

Періодичність видання: 1 раз на рік.

 

Мова видання: українська, англійська, польська, російська.

 

Галузь та проблематика журналу: Висвітлення інформаційних технологій проектування; моделювання, оптимізації, структурного аналізу та синтезу технологічних комплексів; моделювання функціонування технологічних комплексів; проектування, алгоритмізації та діагностики систем автоматизованого керування технологічними комплексами; розвитку технологічних комплексів у різних галузях виробництва; проектування функціональних елементів технологічних комплексів

 

Видавець: Луцький національний технічний університит


ISSN 2304-4519 (Print)
ISSN 2312-0584 (Online)


 

ІНДЕКСАЦІЯ ЖУРНАЛУ

 

СТАТУС В УКРАЇНІ

 

 

Журнал "Технологічні комплекси" офіційно зареєстроване як засіб масової інформації. Свідоцтво про державну реєстрацію КВ No 16542–5014 Р.

 

Журнал внесено до переліку фахових видань ВАК України наказом Міністерства освіти і науки україни № 747 від 13.07.2015.

БАЗИ ДАННИХ НАУКОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ

 

   

Index Copernicus (IC) - польська міжнародна наукометрична база даних, що включає індексування, ранжирування, реферування журналів і статей.

   

Ulrich's Periodicals Directory - Передплатний каталог американського видавництва Bowker, є найбільшою БД, яка описує світовий потік періодичних видань по всьому тематичними напрямками.

 

 

РИНЦ - це національна бібліографічна база даних наукового цитування, яка акумулює понад 12 мільйонів публікацій російських авторів, а також інформацію про цитування цих публікацій з понад 6000 російських журналів. Вона призначена не тільки для оперативного забезпечення наукових досліджень актуальною довідково-бібліографічною інформацією, але є також потужним аналітичним інструментом, що дозволяє здійснювати оцінку результативності та ефективності діяльності науково-дослідних організацій, вчених, рівень наукових журналів і т.д.

 

КАТАЛОГИ ТА СИСТЕМИ ПОШУКУ

 

 

Citefactor - це сервіс, який надає доступ до журналів відкритого доступу і матеріалами конференцій. Citefactor - це найбільша  в світі система індексування наукових журналів і матеріалів конференцій,  яка підвищує всесвітню видимість і доступність контенту. Більше 3000  інститутів по всьому світу мають повний доступ до Citefactor.  Користувачі Citefactor щомісяця виконують мільйони запитів по всьому світу.

 

 

Google Академія Метрика - це загальнодоступна пошукова система, яка індексує метадані наукових публікацій з усіх галузь знання, опубліковані у різніх форматах. Індекс Google Академії містіть у собі більшість рецензованих журналів Європи та Америки. Цей продукт має інструментарій для відслідковування наукової цитованості проіндексованих публікацій. Обсяги індексу Google Академії, оцінюються приблизно у 160 млн документів.

 

 

ResearchBib - Academic Recource IndexAcademic Recource Index - ResearchBib є базою даних відкритого доступу з високим стандартом індексування для дослідників і видавців. База даних ResearchBib є найбільшою повною базою даних журналів в Інтернеті, доступною вільно. охопилюэ всі наукові журнали відкритого доступу, які використовують відповідну систему контролю якості. База даних містить понад 420 000 журналів від різних видавців, яка включає в себе: назву, абревіатуру, URL хостингу журналу, індекс, видавця, опис (цілі і сфера застосування), онлайн ISSN, print ISSN і т. д...

 

 

Наукова періодика України — проект Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського (НБУВ) Наукова періодика України містить статті з міжнародних журналів з усіх галузей знань, здійснює поповнення повнотекстових електронних інформаційних ресурсів електронними аналогами друкованих видань або електронними виданнями, наданими правовласниками. В межах інформаційного ресурсу "Наукова періодика України" налагоджено повнотекстовий пошук наукових публікацій у форматі PDF. НБУВ провела роботи з інтеграції інформаційного ресурсу "Наукова періодика України" до інтерфейсу аналітичних сервісів Google Scholar (Google Академія). Містить приблизно 2520 - журналів; 25372 - випусків; 628524 - повних текстів статей.

 

 

Система «Бібліометрика української науки» призначена для надання суспільству цілісного уявлення про наукове та науково-педагогічне середовище України.Цу єдиний реєстр наукових декларацій (бібліометричних профілів) вчених і дослідницьких колективів; статистична інформація про галузеву, відомчу та регіональну структуру науки України;бібліометрична складова джерельної бази для оцінювання ефективності наукової діяльності; національний сегмент проекту Ranking of Google Scholar Profiles (56 countries).

 

 

European Reference Index for the Humanities and the Social Sciences (ERIH PLUS) - референтна база з гуманітарними і соціальними науками. Реферативна база даних та цитування наукових матеріалів ERIH PLUS є найбільшою в світі платформою по публікації і відстеженню робіт.

 

   

ЗАПРОШУЄМО ПРИЙНЯТИ УЧАСТЬ У МІЖНАРОДНІЙ НАУКОВІЙ КОНФЕРЕНЦІЇ


Шановні колеги!
Завантажити електронну версію збірника наукових праць міжнародної науково-технічної конференції «Прогресивні напрямки розвитку технологічних комплексів – ТК-2018» можна за посиланням.

Або натиснувши на збірник тез ↓