GROUNGING OF CRUSHING MACHINE PARAMETERS FOR RECYCLING

ОБҐРУНТУВАННЯ ПАРАМЕТРІВ ПОДРІБНЮВАЛЬНОЇ МАШИНИ ДЛЯ ПЕРЕРОБКИ ВІДХОДІВ

R. Zinko, O. Serkiz
Lviv Polytechnic National University / Ukraine

Анотація

Almost all recycling methods include grinding to a certain size of particles with their subsequent usage. Using the general equation of dynamics of discrete mechanical systems in generalized coordinates was recorded generalized mathematical model of rotor crushing machine for recycling. This model will allow investigating the performance characteristics of crushing machine depending on the structural features of its elements

Практично всі способи переробки відходів передбачають подрібнення до певного розміру часток з наступним їх використанням. Використовуючи загальне рівняння динаміки дискретних механічних систем в узагальнених координатах, була записана узагальнена математична модель роботи роторної подрібнювальної машини для переробки відходів. Така модель дозволить досліджувати експлуатаційні властивості подрібнювальної машини залежно від конструкційних особливостей її елементів

Ключові слова

crushing machine, rotor, engine rotor, vibration frequency, half-coupling
подрібнювальна машина, ротор, ротор двигуна, частота коливань, напівмуфта

Завантажити повний текст статті