LOW COST HANDHELD MICROMANIPULATORS BASED ON COMPLIANT KINEMATIC DEVICES

БЮДЖЕТНІ МІКРОМАНІПУЛЯТОРИ З РУЧНИМ КЕРУВАННЯМ НА ОСНОВІ ПРУЖНИХ КІНЕМАТИЧНИХ ПРИСТРОЇВ

O. Samoilenko
National Technical University of Ukraine "Kyiv Polytechnic Institute" / Ukraine

Анотація

The article discusses the creation of element base of micromanipulators that meet certain requirements, such as manufacturability, handheld control, resistance to the adverse effects of the environment and the possibility of full or partial steritsii and protection from wrong actions of the operator. Proposed construction of micromanipulators on the basis of compliant kinematic devices using a common rod and sheet materials. These proposals are illustrated by the author's own developments, which are protected by patents

В статті розглянуто питання створення елементної бази мікроманіпуляторів, які відповідали б ряду вимог, зокрема технологічність, можливість ручного керування, стійкість до негативного впливу середовища, а також можливість повної або часткової стерилізації та захищеність від завідомо невірних дій оператора. Запропонована побудова елементів мікроманіпуляторів на основі пружних кінематичних пристроїв із використанням поширених пруткового та листового матеріалів. Означені пропозиції проілюстровані власними розробками автора, захищеними патентами

Ключові слова

micromanipulator; manipulation; handheld control; compliant kinematic device; flexure hinge; degree of freedom (DOF); rod material; sheet material
мікроманіпулятор; маніпулювання; ручне керування; пружний кінематичний пристрій; пружний шарнір; ступені свободи; прутковий матеріал; листовий матеріал

Завантажити повний текст статті