AUTOMATED TECHNOLOGICAL COMPLEX TO PRECISE ANGLES MEASUREMENT BASED ON GONIOMETER

АВТОМАТИЗОВАНИЙ ТЕХНОЛОГІЧНИЙ КОМПЛЕКС ВИСОКОТОЧНОГО ВИМІРЮВАННЯ КУТІВ НА БАЗІ ГОНІОМЕТРА

I. Cherepanska, E. Bezvesilna, A. Sazonov, A. Lavrischev
Zhytomyr State Technological University / Ukraine

Анотація

The paper is devoted to the analysis of the modern base of goniometers, and also to perspectives of their using as a basis of precise goniometric complex. The advantages and disadvantages of the devices are marked by authors. Special attention is paid to the necessity of measuring data automated processing. To realize mentioned is proposed to use artificial intelligent. The scheme structure of the Automated Technological Complex To Precise Angles Measurement Based on Goniometer is presented by authors. It allows to realize mentioned approaches

Стаття присвячена аналізу сучасної бази гоніометрів та перспективам їх використання у складі високоточних кутовимірювальних комплексів. Авторами виділено переваги та недоліки кожного із приладів. Особливу увагу приділено необхідності автоматизованої обробки вимірювальної інформації в режимі реального часу. Для реалізації вказаного запропоновано використання штучного інтелекту. Авторами наведено структурну схему розроблюваного автоматизованого технологічного комплексу високоточного вимірювання кутів на базі гоніометра, що дозволяє реалізувати вказані підходи

Ключові слова

goniometric technological complex, goniometer, measurement automation, artificial intelligence, accuracy
технологічний комплекс для вимірювання кутів, гоніометр, автоматизація вимірювання, штучний інтелект, точність

Завантажити повний текст статті