AVIATION GRAVIMETRIC SYSTEM WITH THE VIBRATING LOW FREQUENCY GRAVIMETER

АВІАЦІЙНА ГРАВІМЕТРИЧНА СИСТЕМА ІЗ ВІБРАЦІЙНИМ НИЗЬКОЧАСТОТНИМ ГРАВІМЕТРОМ

O. Bezvesilna*, A. Tkachuk**, L. Chepyuk**, T. Khylchenko**
*National Technical University of Ukraine «Kyiv Polytechnic Institute», **Zhytomyr State Technological University / Ukraine

Анотація

The expediency of using aviation gravimetric systems (AGS) with the new vibrating string gravimeter for gravimetric measurements and Earth’s gravitational field information gathering was grounded. Advantages and disadvantages of today’s existing AGS gravimeters were defined. It was shown that AGS with the new vibrating string gravimeter accelerates the significant measurement accuracy of acceleration of earth gravity by compensating the influence of vertical acceleration and instrumental device errors

Обґрунтовано доцільність використання авіаційних гравіметричних систем (АГС) з новим струнним гравіметром для проведення гравіметричних вимірювань та отримання інформації про гравітаційне поле Землі. Визначено переваги та недоліки існуючих сьогодні гравіметрів АГС. Показано, що АГС із новим струнним гравіметром забезпечує суттєве підвищення точності вимірювань прискорення сили тяжіння шляхом компенсації впливу вертикального прискорення та інструментальних похибок приладу

Ключові слова

vibrating string gravimeter, acceleration of earth gravity, sensor
струнний гравіметр, прискорення сили тяжіння, чутливий елемент

Завантажити повний текст статті