THE DEVELOPING OF «SMART PACKAGING». THE INFORMATION TECHNOLOGY USE FOR THE LOGISTICS

РОЗРОБКА «SMART PACKAGING» З ВИКОРИСТАННЯМ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ТА ЙОГО ЗАСТОСУВАННЯ В ЛОГІСТИЧНИХ СИСТЕМАХ

L. Krestyanpol
Lutsk National Technical University / Ukraine

Анотація

In this work the information technology for development of «Smart packaging» and automated item identification and protection (upon which sytem works), is used. The system includes a functional diagram of the identification process and protection of a unit, which consists of a certain sequence of operational stages

В роботі застосовано інформаційні технології для розробки «Smart packaging» та автоматизованої системи ідентифікації і захисту одиниці продукції, на основі якої функціонує роз¬роб¬ка. Система побудована на основі функціональної схеми процесу ідентифікації і захисту одиниці продукції, яка складається з певної послідовності етапів на яких виконуються операції

Ключові слова

logistic system, «Smart packaging», «Smart label" radio frequency identification (RFID)
логістична система, «Smart packaging», «Smart-етикетка», радіочастотна іденти¬фі¬кація

Завантажити повний текст статті