THE CREATION OF SIMULATION MODEL OF CONTROL SYSTEM ON THE WATERSUPPLY STATIONS WITH THE USE OF FUZZY LOGIC

СТВОРЕННЯ ІМІТАЦІЙНОЇ МОДЕЛІ КЕРУВАННЯ НАСОСНИМ ОБЛАДНАННЯМ СТАНЦІЙ ВОДОПОСТАЧАННЯ З ВИКОРИСТАННЯМ АПАРАТУ НЕЧІТКОЇ ЛОГІКИ

J.Selepyna, V. Lyshuk, M.Yevsyk, N.Yakymchuk
Lutsk National Technical University / Ukraine

Анотація

The method of data processing of nonstationary hourly water-supply process by the pumping station using the wavelet transform was considered. The possibility of selection of the useful signal flow of water acceptable for using in automatic control systems was shown. This possibility is acceptable to the further use in the systems of automatic control. The model of control system of a pumping equipment with the use of fuzzy logic was created, allowing to provide sufficient quality of control process in the conditions when it is impossible to get analytical dependence of system initial parameters and in the conditions of impossibility directly to control quality of adjusting process.

Розглядається метод обробки даних нестаціонарного процесу погодинного водопостачання насосною станцією за допомогою вейвлет-перетворення. Показано можливість виділення корисного сигналу витрати води, прийнятного для подальшого використання в системах автоматичного управління. Створена модель управління насосним обладнанням з використанням апарату нечіткої логіки, що дозволить забезпечити достатню якість процесу управління в умовах, коли неможливо отримати аналітичну залежність вихідних параметрів системи від вхідних та в умовах неможливості безпосереднього контролю за критерієм якості регулювання.

Ключові слова

water resources, wavelet transforms, fuzzy logic systems, adaptive systems.
гідроресурси, вейвлет- перетворення, системи нечіткої логіки, адаптивні систем.

Завантажити повний текст статті