AN ANALYSIS OF INTERCOMMUNICATIONS OF TECHNOLOGICAL FACTORS IS WITH INDEXES OF QUALITY OF POLISHING OPERATIONS

АНАЛІЗ ВЗАЄМОЗВ’ЯЗКІВ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ЧИННИКІВ З ПОКАЗНИКАМИ ЯКОСТІ ШЛІФУВАЛЬНИХ ОПЕРАЦІЙ

V.Marchuk, S.Hrynjuk, I.Hrysjuk
Lutsk National Technical University / Ukraine

Анотація

Ensuring competitiveness of products bearing capacity of the industry both in domestic and international markets due to the increase of quality of products manufactured. Exploiting reliability bearings and their production costs are largely determined by finish grinding bearing rings, in which mostly formed dimensional accuracy, roughness and waviness working and base surfaces of revolution. Stability as grinding bearing parts is achieved by increasing the number of grinding operations, but it is necessary to reduce stress mode processing.

Забезпечення конкуренто- спроможності продукції підшипникової промисловості як на внутрішньому, так і на міжнародному ринку пов'язане з підвищенням якості продукції, яка виготовляється. Експлутаційна надійність підшипників і витрати на їх виготовлення в значній мірі визначаються шліфувальною обробкою кілець підшипників, в ході якої в основному формуються точність розмірів, шорсткість та хвилястість робочих та базових поверхонь обертання. Стабільність якості шліфування деталей підшипників досягається шляхом збільшення кількості шліфувальних операцій, але при цьому необхідно зменшити напруження режиму оброблення.

Ключові слова

grinding, roughnesst, waviness, depth of cut, bearing, allowance, training, fluctuations.
шліфування, шорсткість, хвилястість, глибина різання, підшипник, припуск, загартування, коливання.

Завантажити повний текст статті