ANALYSIS OF THE ACCURACY OF SPINDLE UNIT, WHEN THE PRESSURE IN THE HYDROSTATIC BEARINGS OF SPINDLE IS REGULATED

АНАЛІЗ ТОЧНОСТІ ШПИНДЕЛЬНОГО ВУЗЛА ПРИ РЕГУЛЮВАННІ ТИСКУ В ГІДРОСТАТИЧНИХ ОПОРАХ

S. Sapon, D. Fedorynenko, A. Urlina, Y. Avanesov
Chernihiv National University of Technology

Анотація

The main output indicators of accuracy machine tool, as an element of the technological complex, is a precision of working movements formative units. In this paper experimentally researched regularities of accuracy formation a precision turning machine by the trajectories of spindle movement, when the pressure in the hydrostatic bearings of spindle is regulated. According to the results determination of the statistical characteristics of the trajectories spindle a rational value of the oil pressure in the pockets of the hydrostatic bearings, which provides a maximum machining precision, has been found.

Основними вихідними показниками точності верстата, як елемента технологічного комплексу, є точність робочих рухів формоутворюючих вузлів. В роботі експериментальним шляхом досліджено закономірності формування точності прецизійного токарного верстата за показником точності траєкторій переміщення шпинделя при регулюванні тиску в гідростатичних опорах шпинделя. За результатами визначення статистичних характеристик траєкторій шпинделя встановлено раціональну величину тиску мастила в карманах гідростатичних опор, при якій забезпечується максимальна точність обробки.

Ключові слова

spindle, spindle unit (SU), hydrostatic bearing (HB), accuracy, trajectory, pressure
шпиндель, шпиндельний вузол, гідростатична опора, точність, траєкторія, тиск

Завантажити повний текст статті