INFORMATION TECHNOLOGY OF VERIFICATION OF MODELS AUTHENTICITY OF INK PRINTING SYSTEMS WITH THE DRUM CYLINDERS

ІНФОРМАЦІЙНА ТЕХНОЛОГІЯ ПЕРЕВІРКИ ДОСТОВІРНОСТІ МОДЕЛЕЙ ФАРБОДРУКАРСЬКИХ СИСТЕМ З РОЗТИРАЛЬНИМИ ЦИЛІНДРАМИ

M. Verkhola, I. Huk, U. Panovyk, R. Spolyak
Ukrainian Academy of Printing

Анотація

Offset presses ink printing systems are multidimensional objects. There circulate direct and reverse ink flows, mixing up in an axial direction, and there take place some indignations because of the ink delivery device on the input and of the printing form on the output. Mathematical models of such systems, especially those that take into account work of the ink delivery device and of the drum cylinders are really complicated. Therefore in this work we do offer an information technology of verification of models authenticity of the ink printing systems which is based on determination of balance: ink delivery on an input and transmission on an imprint and return in a ductor box.

Фарбодрукарські системи офсетних машин є багатомірними об’єктами. В них циркулюють прямі і зворотні потоки фарби, змішуючись між собою в осьовому напрямі, та діють збурення від фарбоживильного пристрою на вході й друкарської форми на виході. Математичні моделі таких систем, особливо ті, які враховують роботу фарбоживильного пристрою і розтиральних циліндрів, є складними. Тому в роботі запропонована інформаційна технологія перевірки достовірності моделей фарбодрукарських систем, яка базується на визначенні балансу: подача фарби на вході – передача на відбиток та повернення у дукторну скриньку.

Ключові слова

information technology; ink printing system; signal graph; ink flows; ink rollers; oscillator (drum), form and offset cylinders
інформаційна технологія; фарбодрукарська система; сигнальний граф; потоки фарби; фарбові валики; розтиральний, формний та офсетний циліндри

Завантажити повний текст статті