Рецензування

Автори повинні гарантувати, що представлені роботи є повністю оригінальними, а якщо були використані робота і/або частина роботи інших авторів, це має бути оформлено у вигляді цитати.

Плагіат має багато форм, починаючи від "видаваня за своє" чужих робіт і закінчуючи копіюванням чи перефразуванням частини чужої роботи (без зазначення автора), ствердженням, що результати були отримані в ході чужих досліджень. Плагіат в будь-якій формі є неприйнятним!

Авторство повинно бути обмежене тими, хто вніс значний внесок в концепцію, дизайн, виконання або тлумачення опублікованого дослідження. Всі ті, хто вніс значний внесок, повинні бути внесені як співавтори. Всі інші, хто брав участь в істотних аспектах дослідницького проекту, повинні бути перераховані в якості вкладників.

Автор-кореспондент повинен забезпечити, щоб всі співавтори були перераховані, і щоб всі співавтори переглянули остаточний варіант документу і погодились на його подання до публікації.

Переконливо просимо зазначити тих, хто надав фінансову допомогу для проведення досліджень та/або підготовки статті та коротко описати ролі спонсора.

Система рецензування за участю двох або трьох рецензентів використовується для забезпечення високої якості рукописів, прийнятих до публікації. Журнал використовує подвійне сліпе рецензування, де рецензенти та автори залишаються невідоми протягом усього процесу рецензування.

Головний редактор та редактори мають право відхилити офіційний розгляд рукопису, коли рукопис:

  • 1) за темою виходить за рамки журналу,
  • 2) не має технічних переваг,
  • 3) фрагментований або додає незначні додаткові результати,
  • 4) погано написаний.

  • Ознайомитись з алгоритмом проведення рецензування Ви можете →