Технологічні комплекси №1/2 (12) 2015

МОДЕЛЮВАННЯ, ОПТИМІЗАЦІЯ, СТРУКТУРНИЙ АНАЛІЗ І СИНТЕЗ ТЕХНОЛОГІЧНИХ КОМПЛЕКСІВ

GROUNGING OF CRUSHING MACHINE PARAMETERS FOR RECYCLING
ОБҐРУНТУВАННЯ ПАРАМЕТРІВ ПОДРІБНЮВАЛЬНОЇ МАШИНИ ДЛЯ ПЕРЕРОБКИ ВІДХОДІВ

R. Zinko, O. Serkiz

ПРОЕКТУВАННЯ, АЛГОРИТМІЗАЦІЯ І ДІАГНОСТИКА СИСТЕМ АВТОМАТИЗОВАНОГО КЕРУВАННЯ ТЕХНОЛОГІЧНИМИ КОМПЛЕКСАМИ

METHOD ONE-PARAMETRIC FAMILIES FOR ANALYTICAL DESCRIPTION OF THE END-EFFECTOR CURVED MOTION OF THE MACHINE-TOOLS WITH THE MECHANISMS OF THE PARALLEL STRUCTURE
МЕТОД ОДНОПАРАМЕТРИЧНИХ СІМЕЙ ДЛЯ АНАЛІТИЧНОГО ОПИСУ КРИВОЛІНІЙНОГО РУХУ ТА РОЗВ'ЯЗКУ ЗАДАЧ КЕРУВАННЯ ВИКОНАВЧИМ ОРГАНОМ ВЕРСТАТІВ З МЕХАНІЗМАМИ ПАРАЛЕЛЬНОЇ СТРУКТУРИ

D. Dmytriev, S. Piven, P. Keba

ORGANIZATION OF DATABASE AND PRESENTATION OF THE REPORT DOCUMENTS IN THE APCS OF BOF MELTING
ОРГАНИЗАЦИЯ БАЗЫ ДАННЫХ И ФОРМЫ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ОТЧЕТНЫХ ДОКУМЕНТОВ В АСУТП КОНВЕРТЕРНОЙ ПЛАВКИ

V. Bogushevskii, V. Sukhenko, M. Kalenchuk

LOW COST HANDHELD MICROMANIPULATORS BASED ON COMPLIANT KINEMATIC DEVICES
БЮДЖЕТНІ МІКРОМАНІПУЛЯТОРИ З РУЧНИМ КЕРУВАННЯМ НА ОСНОВІ ПРУЖНИХ КІНЕМАТИЧНИХ ПРИСТРОЇВ

O. Samoilenko

USING MAGNETIC STIRRING IN THE CONTROL SYSTEM OF QUALITY IN GLASS PRODUCTION
ВИКОРИСТАННЯ МАГНІТНОГО ПЕРЕМІШУВАННЯ У СИСТЕМІ КЕРУВАННЯ ЯКІСТЮ СКЛОВАРНОЇ ПРОДУКЦІЇ

V. Tsapar, O. Zhuchenko

РОЗВИТОК ТЕХНОЛОГІЧНИХ КОМПЛЕКСІВ У РІЗНИХ ГАЛУЗЯХ ВИРОБНИЦТВА

AUTOMATED TECHNOLOGICAL COMPLEX TO PRECISE ANGLES MEASUREMENT BASED ON GONIOMETER
АВТОМАТИЗОВАНИЙ ТЕХНОЛОГІЧНИЙ КОМПЛЕКС ВИСОКОТОЧНОГО ВИМІРЮВАННЯ КУТІВ НА БАЗІ ГОНІОМЕТРА

I. Cherepanska, E. Bezvesilna, A. Sazonov, A. Lavrischev

AVIATION GRAVIMETRIC SYSTEM WITH THE VIBRATING LOW FREQUENCY GRAVIMETER
АВІАЦІЙНА ГРАВІМЕТРИЧНА СИСТЕМА ІЗ ВІБРАЦІЙНИМ НИЗЬКОЧАСТОТНИМ ГРАВІМЕТРОМ

O. Bezvesilna*, A. Tkachuk**, L. Chepyuk**, T. Khylchenko**

ПРОЕКТУВАННЯ ФУНКЦІОНАЛЬНИХ ЕЛЕМЕНТІВ ТЕХНОЛОГІЧНИХ КОМПЛЕКСІВ

RESEARCH PROCESS THE STRAIGHTENING OF LOW-RIGIDITY SHAFTS
BADANIA PROCESU PROSTOWANIA WAŁÓW O MAŁEJ SZTYWNOŚCI

A. Świć*, O. Drachev**, Ł. Sobaszek*

AN EXPERIMENTAL RESEARCH OF THE ACCURACY OF OVERHAULED VALVE SEATS WITH THE VARIABLE CUTTING CONDITIONS
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ТОЧНОСТИ ВОССТАНОВЛИВАЕМЫХ СЁДЕЛ КЛАПАНОВ ПРИ ИЗМЕНЕНИИ РЕЖИМОВ РЕЗАНИЯ

G. Veremey, S. Sapon

ГНУЧКІ ТЕХНОЛОГІЧНІ КОМПЛЕКСИ

SIMULATION MODELING OF COMPLICATED OBJECTS OF FLEXIBLE MANUFACTURING COMPLEXES (SYSTEMS)
ІМІТАЦІЙНЕ МОДЕЛЮВАННЯ СКЛАДНИХ ОБЄКТІВ ГНУЧКИХ ВИРОБНИЧИХ КОМПЛЕКСІВ (СИСТЕМ)

O. Krestianpol