Технологічні комплекси №1 (14) 2017

ІНТЕЛЕКТУАЛЬНІ ВИРОБНИЧІ СИСТЕМИ

PRINCIPES OF CONSTRUCTION OF INTELLECTUAL FLEXIBLE MANUFACTURING SYSTEMS (IFMS)
ПРИНЦИПИ СТВОРЕННЯ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИХ ГНУЧКИХ ВИРОБНИЧИХ СИСТЕМ (ІГВС)

B. Palchevskyi

CONCEPTUAL BASIS OF INFORMATION EXCHANGE IN CONCURRENT ENGINEERING
КОНЦЕПТУАЛЬНІ ОСНОВИ ОРГАНІЗАЦІЇ ІНФОРМАЦІЙНОГО ОБМІНУ В УМОВАХ ПАРАЛЕЛЬНОЇ ІНЖЕНЕРНОЇ РОЗРОБКИ

V.Omelyanenko

СТРУКТУРНА ОПТИМІЗАЦІЯ ТЕХНОЛОГІЧНИХ КОМПЛЕКСІВ

INTELLECTUAL FLEXIBLE MANUFACTURING SYSTEMS OF PACKAGINS (IFMS)
ІНТЕЛЕКТУАЛЬНІ ГНУЧКІ ВИРОБНИЧІ СИСТЕМИ ПАКУВАННЯ (ІГВС)

O.Krestyanpol, I. Andrushchak

THE CREATION OF SIMULATION MODEL OF CONTROL SYSTEM ON THE WATERSUPPLY STATIONS WITH THE USE OF FUZZY LOGIC
СТВОРЕННЯ ІМІТАЦІЙНОЇ МОДЕЛІ КЕРУВАННЯ НАСОСНИМ ОБЛАДНАННЯМ СТАНЦІЙ ВОДОПОСТАЧАННЯ З ВИКОРИСТАННЯМ АПАРАТУ НЕЧІТКОЇ ЛОГІКИ

J.Selepyna, V. Lyshuk, M.Yevsyk, N.Yakymchuk

ФУНКЦІОНАЛЬНІ ТА МЕХАТРОННІ ЕЛЕМЕНТИ ТЕХНОЛОГІЧНИХ КОМПЛЕКСІВ

AN ANALYSIS OF INTERCOMMUNICATIONS OF TECHNOLOGICAL FACTORS IS WITH INDEXES OF QUALITY OF POLISHING OPERATIONS
АНАЛІЗ ВЗАЄМОЗВ’ЯЗКІВ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ЧИННИКІВ З ПОКАЗНИКАМИ ЯКОСТІ ШЛІФУВАЛЬНИХ ОПЕРАЦІЙ

V.Marchuk, S.Hrynjuk, I.Hrysjuk

ЕФЕКТИВНІСТЬ ТЕХНОЛОГІЧНИХ КОМПЛЕКСІВ

APPLICATION OF PROGRAMMATIC COMPLEX LYRE AT RESEARCH OF TENSE DEFORMED STATE OF NONPRESSURE PIPE FROM STEELFIBRECONCRETE
ЗАСТОСУВАННЯ ПРОГРАМНОГО КОМПЛЕКСУ ЛІРА ПРИ ДОСЛІДЖЕННІ НАПРУЖЕНО- ДЕФОРМІВНОГО СТАНУ БЕЗНАПІРНОЇ ТРУБИ ЗІ СТАЛЕФІБРОБЕТОНУ

O. Andriichuk

DEVELOPMENT OF TECHNOLOGIES AND EQUIPMENT COATING INCREASED WEAR RESISTANCE TYPE FOR DETAILS SHAFT
РОЗРОБКА ТЕХНОЛОГІЙ ТА УСТАТКУВАННЯ ДЛЯ НАНЕСЕННЯ ПОКРИТТІВ ПІДВИЩЕНОЇ ЗНОСОСТІЙКОСТІ НА ДЕТАЛІ ТИПУ ВАЛУ

Y. Borodiy

INFLUENCE OF THE SEASONAL FACTOR ON PASSENGER CORRESPONDENCE
ВПЛИВ ФАКТОРУ СЕЗОННОСТІ НА ПАСАЖИРСЬКІ КОРЕСПОНДЕНЦІЇ

K. Dolia

STUDY WORK OF ROTARY CRUSHER FOR RECYCLING WASTE
ДОСЛІДЖЕННЯ РОБОТИ РОТОРНОЇ ДРОБАРКИ ДЛЯ ПЕРЕРОБКИ ВІДХОДІВ

R. Zinko, O.Serkiz

ECONOMIC FEASIBILITY OF SMART PACKAGING UNDER THE GLOBAL INITIATIVE "SAVE FOOD"
ЕКОНОМІЧНА ДОЦІЛЬНІСТЬ СТВОРЕННЯ РОЗУМНОЇ УПАКОВКИ В МЕЖАХ ГЛОБАЛЬНОЇ ІНІЦІАТИВИ "SAVE FOOD"

L. Krestyanpol