Технологічні комплекси №1 (14) 2017

DOI: відсутній

З М І С Т


РОЗДІЛИ
ІНТЕЛЕКТУАЛЬНІ ВИРОБНИЧІ СИСТЕМИ


ПРИНЦИПИ СТВОРЕННЯ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИХ ГНУЧКИХ ВИРОБНИЧИХ СИСТЕМ (ІГВС)

Б Пальчевський


КОНЦЕПТУАЛЬНІ ОСНОВИ ОРГАНІЗАЦІЇ ІНФОРМАЦІЙНОГО ОБМІНУ В УМОВАХ ПАРАЛЕЛЬНОЇ ІНЖЕНЕРНОЇ РОЗРОБКИ

В. Омельяненко


СТРУКТУРНА ОПТИМІЗАЦІЯ ТЕХНОЛОГІЧНИХ КОМПЛЕКСІВ


ІНТЕЛЕКТУАЛЬНІ ГНУЧКІ ВИРОБНИЧІ СИСТЕМИ ПАКУВАННЯ (ІГВС)

О. Крестьянполь, І. Андрущак


СТВОРЕННЯ ІМІТАЦІЙНОЇ МОДЕЛІ КЕРУВАННЯ НАСОСНИМ ОБЛАДНАННЯМ СТАНЦІЙ ВОДОПОСТАЧАННЯ З ВИКОРИСТАННЯМ АПАРАТУ НЕЧІТКОЇ ЛОГІКИ

J.Selepyna, V. Lyshuk, M.Yevsyk, N.Yakymchuk


ФУНКЦІОНАЛЬНІ ТА МЕХАТРОННІ ЕЛЕМЕНТИ ТЕХНОЛОГІЧНИХ КОМПЛЕКСІВ


АНАЛІЗ ВЗАЄМОЗВ’ЯЗКІВ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ЧИННИКІВ З ПОКАЗНИКАМИ ЯКОСТІ ШЛІФУВАЛЬНИХ ОПЕРАЦІЙ

V.Marchuk, S.Hrynjuk, I.Hrysjuk


ЕФЕКТИВНІСТЬ ТЕХНОЛОГІЧНИХ КОМПЛЕКСІВ


ЗАСТОСУВАННЯ ПРОГРАМНОГО КОМПЛЕКСУ ЛІРА ПРИ ДОСЛІДЖЕННІ НАПРУЖЕНО- ДЕФОРМІВНОГО СТАНУ БЕЗНАПІРНОЇ ТРУБИ ЗІ СТАЛЕФІБРОБЕТОНУ

O. Andriichuk


РОЗРОБКА ТЕХНОЛОГІЙ ТА УСТАТКУВАННЯ ДЛЯ НАНЕСЕННЯ ПОКРИТТІВ ПІДВИЩЕНОЇ ЗНОСОСТІЙКОСТІ НА ДЕТАЛІ ТИПУ ВАЛУ

Y. Borodiy


ВПЛИВ ФАКТОРУ СЕЗОННОСТІ НА ПАСАЖИРСЬКІ КОРЕСПОНДЕНЦІЇ

K. Dolia


ДОСЛІДЖЕННЯ РОБОТИ РОТОРНОЇ ДРОБАРКИ ДЛЯ ПЕРЕРОБКИ ВІДХОДІВ

R. Zinko, O.Serkiz


ЕКОНОМІЧНА ДОЦІЛЬНІСТЬ СТВОРЕННЯ РОЗУМНОЇ УПАКОВКИ В МЕЖАХ ГЛОБАЛЬНОЇ ІНІЦІАТИВИ "SAVE FOOD"

L. Krestyanpol


ПРОЕКТУВАННЯ, АЛГОРИТМІЗАЦІЯ І ДІАГНОСТИКА СИСТЕМ АВТОМАТИЗОВАНОГО КЕРУВАННЯ ТЕХНОЛОГІЧНИМИ КОМПЛЕКСАМИ
РОЗВИТОК ТЕХНОЛОГІЧНИХ КОМПЛЕКСІВ У РІЗНИХ ГАЛУЗЯХ ВИРОБНИЦТВА
ГНУЧКІ ТЕХНОЛОГІЧНІ КОМПЛЕКСИ