Міністерство освіти і науки України
Академія Наук Вищої Освіти України

 
Луцький національний технічний університет
Politechnika Lubelska
Національний технічний університет України «КПІ»
Національний університет "ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА"
BULGARIAN ACADEMY of SCIENCES
Науково-дослідний експертно-криміналістичний центр МВС УКРАЇНИ
Technická univerzita v Košiciach
ERCIYES ÜNIVERSITESI
UNIVERSITÄT STUTTGART
Українська академія друкарства
Редакція журналу «Технологічні комплекси»

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
V МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ТЕХНІЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ
ТК-2018

«ПРОГРЕСИВНІ НАПРЯМКИ РОЗВИТКУ ТЕХНОЛОГІЧНИХ КОМПЛЕКСІВ»

28-30 травня 2018 року

Шановні колеги!
Луцький національний технічний університет 28-30 травня 2018 року вп’яте проводить міжнародну науково-технічну конференцію «Прогресивні напрямки розвитку технологічних комплексів – ТК-2018».
Запрошуємо Вас взяти участь у роботі конференції. Форма проведення - ДИСТАНЦІЙНА.


ПРОГРАМНИЙ КОМІТЕТ:
проф., д.т.н. Савчук П.П.,
проф., д.т.н. Пальчевський Б.О.,
Prof. dr hab. inż. A. Świć,
проф., д.т.н. Дурняк Б.В.,
Prof. Ing. Mikuláš Hajduk, PhD,
проф., д.т.н. Струтинський В.Б., 
проф., д.т.н. Кузнєцов Ю.М.,
проф., д.т.н. Павлиш В.А.,
проф., д.т.н. Стоцько З.А.,
Prof. dr hab. inż. J. Lipski,
проф., к.т.н. Ямпольський Л.С.,
Prof. Dr. Mehmed Emin Yüksel,   
Prof., DThSc Angel Vachev,
проф., д.т.н. Рудь В.Д.,
проф., д.т.н. Максимович В.М.,
Prof. DThSc Emil Manoach,
проф., д.т.н. Ярошевич М.П.,

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ::
проф., д-р техн. наук, Пальчевський Б.О.,
доц. к.т.н. Сомов Д.О.,
доц. к.т.н. Крестьянполь О.А.,
доц. к.т.н. Валецький Б.П.,
доц. к.т.н. Крестьянполь Л.Ю.,
лаб. Полінкевич В.М.

 

Програма конференції передбачає:

  • - Пленарне засідання;
  • - Секційне засідання;
  • - Інші заходи.
Робочі мови конференції: українська, російська, англійська, польська.

Координатор конференції ТК-2018:
Заслужений діяч науки і техіки України, д.т.н., проф., Пальчевський Богдан Олексійович
43018, м. Луцьк, вул. Потебні, 56, к. 22
E-mail: pavp@lntu.edu.ua, b.palchevsky@lntu.edu.ua,
Тел.  +38 (0332) 76-73-95

Заявки на участь і довідки з організаційних питань: Крестьянполь Любов Юріївна – технічний секретар конференції ТК-2018
43018, м. Луцьк, вул. Потебні, 56, к. 20а
E-mail: info@t-komplex.net.ua, Tech_Kompl@ukr.net
тел. (0332) 76-73-95;   +3066-13-18-285

Тези для публікації в матеріалах конференції та подальший відбір у журнал "Технологічні комплекси" № 1(14) 2018: Крестьянполь Олена Анатоліївна – відповідальний секретар журналу "Технологічні комплекси".
E-mail: info@t-komplex.net.ua, Tech_Kompl@ukr.net
тел. (0332) 76-73-95;   +38093-72-45-383


Календар проведення конференції::

Кінцеві дати

1. Прийом заявок на участь та тез доповідей для розгляду

22.05.2018р.

2. Повідомлення про прийом доповідей

22.05.2018 р.

3. Оплата оргвнеску

24.05.2018р.

4. Прийом повних текстів статей та оплата їх публікації у журналі «Технологічні комплекси» – (див.умови на http://t-komplex.net.ua)

20.09.2018р.

5. Розсилка запрошень з програмою конференції

26.05.2018р.


Робота буде проходити у вигляді дискусій за наступними тематиками:
1. Інтелектуальні виробничі системи;
2. Інформаційні технології в проектуванні і керуванні технологічних комплексів;
3. Моделювання і синтез структури технологічних комплексів;
4. Розвиток технологічних комплексів в машинобудівній, приладобудівній, пакувальній і харчовій галузях;
5. Проектування функціональних елементів технологічних комплексів.

Організаційний внесок
Для відшкодування витрат, пов'язаних p організацією проведення конференції та виданням збірника наукових тез з кожного учасника, встановлено оргвнесок у розмірі 100 грн. В оплату входить публікація тез, сертифікат учасника конференції.

Банківські реквізити

Для юридичних осіб
Реєстраційні внески направляти за реквізитами:
Луцький національний технічний університет,
43018, м. Луцьк, вул. Львівська, 75,
р/р 31251203117820,     банк ДКСУ у м. Київ,
МФО 820172    код ЄДРПОУ 05477296.

У платіжному дорученні необхідно зазначити:
“Конф.4. ТК-2018”. Поповнення рахунку здійснювати в національній валюті (гривня). Копію платіжного доручення вислати разом з матеріалами: заявки, тези, статті.