Вимоги до оформлення пристатейного списку літератури (латиницею)

Список літератури (References) наводиться повністю окремим блоком, повторюючи список літератури до україномовних або російськомовних частин, незалежно від того, містяться в ньому іноземні джерела чи ні. Якщо у списку є посилання на іноземні публікації, вони повністю повторюються у списку, поданому латиницею.

Оформлення бібліографічних описів та цитувань авторів здійснюється стилем APA.(Зразок ЗАВАНТАЖИТИ). Цитату за стилем APA можна оформити двома способами:

 • - як внутрішньотекстове цитування у відповідному місці в тексті документа,
 • - як позатекстовий список джерел цитат або згадувань.
 • Список літератури формується у алфавітному порядку, посилання на нього у тексті статті повинні мати відповідні порядкові номери. Надавайте перевагу посиланню на міжнародні видання (приблизно 60% посилань на іноземних авторів)

  Перелік літературних джерел латиницею (REFERENCES) повністю відповідає переліку літературних джерел мовою оригіналу (ЛІТЕРАТУРА).

  У ньому можна виділити такі елементи для перекладу:

  • 1) прізвище та ініціали автора;
  • 2) назва статті;;
  • 3) назва книги;
  • 4) назва періодичного видання, де опубліковано статтю;
  • 5) назва видавництва, а також форми власності юридичних осіб;
  • 6) назва міста;
  • 7) назва конференцій;
  • 8) пояснювальні слова, словосполучення та скорочення;
  • 1. Прізвище автора, ініціали наводяться відповідно до правил транслітерації (Постанова КМ України № 55 «Про впорядкування транслітерації українського алфавіту латиницею» від 27.01.2010 р.). Пунктуація має бути такою:
   • - для одного автора після прізвища ставляться кома ініціали та крапка: Приклад - Richardson, A.
   • - для двох і більше авторів прізвища перераховуються через кому, а перед прізвищем останнього автора ставиться & : Приклад - Richardson, A. & Brown, B.
   • 2. Назва статті перекладається англійською мовою власноруч, або наводиться відома англійська назва у разі її існування на час посилання.

    3. Назва книги, яка видана російською або українською мовою, перекладається англійською мовою.

    4. Назва періодичного видання, у якому опублікована стаття, подається у транслітерації (або англійською мовою, за наявності офіційної англомовної назви видання). Правильну назву періодичних видань необхідно уточнювати на їх офіційних сайтах або користуватись іншими достовірними джерелами. Якщо використовується скорочена назва видання, необхідно переконатися, що вона є загальноприйнятою. У інших випадках застосовується повна назва видання. Застосовувати власно скорочену назву не можна. Приклад -Технічна електродинаміка – Tekhnichna elektrodynamika Электричество – Elektrichestvo.

    5. Назва видавництва (підприємства, установи, організації), а також форм власності подається у транслітерації Приклад - Наукова думка – Naukova dumka, Высшая школа – Vysshaia shkola, Вища школа – Vyshcha shkola, ЗАТ «Фірма Едельвейс» - ZAT «Firma Edelveis». Якщо видавництво має офіційну зареєстровану англійську назву, то слід наводити саме її. Якщо видавництво зареєстроване за межами СНД, то для скорочень найменувань форм власності слід використовувати англомовний аналог: Ltd., Inc., JSC тощо.

    6. Назва міста та країни видання наводиться англійською мовою повністю: Приклад - Київ – Kyiv, Москва – Moscow, Україна – Ukraine.

    7. Назви конференцій перекладаються англійською; для міжнародних конференцій застосовується офіційна англомовна назва.

    8. Пояснювальні слова та словосполучення перекладаються англійською, а їхні скорочення замінюються англійськими аналогами. Зразок скорочень тут


    Приклади оформлення різних видів джерел можете знайти →

    Або ЗАВАНТАЖИТИ собі на компютер.