Вимоги до оформлення статті

До розгляду приймаються статті в електронному вигляді (Microsoft Word 2003 або новіший), надіслані за допомогою форми відправки на сайті журналу.

Параметри сторінки: поле верхнє, нижнє та праве – 2,0 см, ліве – 3,0 см. Форматування статті – у дві колонки з проміжком 0,7 см. Перші рядки всіх абзаців з відступом 0,5 см, шрифт Arial, кегль 9, інтервал 1,15. Назва статті – кегль 11. Заголовки елементів основного тексту виділяються напівжирним шрифтом.


Структура статті:
 • - індекс УДК (у верхньому лівому кутку сторінки);
 • - імена всіх авторів, місце роботи, посада, науковий ступінь, вчене звання англійською мовою (форматування в 2 колонки);
 • - назва статті двома мовами – англійською та мовою оригіналу (форматуванням на всю сторінку);
 • - анотація, повинна містити короткий виклад статті, до 1000 знаків(анотоція англійською мовою повинна бути більшою за обємом);
 • - ключові слова (6-8 слів);
 • - вступ;
 • - постановка проблеми;
 • - аналіз літературних джерел з посиланнями;
 • - основний текст статті;
 • - висновки;
 • - бібліографічні посилання.


Анотація, ключові слова, стаття та бібліографічні посилання форматуються в дві колонки англійською мовою та мовою оригіналу.


Рисунки (діаграми, фото та ін.) подаються у кольоровому та чорно-білому вигляді разом із текстом в місцях посилань на них та обов’язково в окремих файлах (*.TIFF, *.jpg та ін.) з мінімальною роздільністю 300 dpi. Рисунок має бути розташований по центру, без обтікання текстом. Підписи до рисунків повинні містити нумерацію в порядку розміщення в тексті та пояснювальний підпис. Пояснювальний підпис не повинен включатися до самого рисунка.


Формули в статтях мають бути набрані за допомогою редактора формул Microsoft Equation. Формули відокремлюють від тексту зверху та знизу відступом 6 pt. Нумерація формул, на які є посилання в тексті, – справа в дужках. Всі фізичні величини подаються в системі СІ. Цілі частини від десяткових відокремлюються крапкою.


Таблиці повинні мати тематичні заголовки та нумерацію, фон таблиці іншим кольором не виділяють. Таблиці розташовуються по центру сторінки на всю ширину. Рекомендований розмір символів у таблицях – 8 pt (для великих та ємних таблиць не менше 6 pt).


Розмір символів підписів рисунків та таблиць – 8 pt.


Відомості про авторів в електронному вигляді: прізвище, ім’я та по батькові повністю, науковий ступінь, вчене звання, місце роботи (повна та скорочена назва організації), посада, місто, країна, контактні телефони та електронна пошта подаються в окремому файлі англійською мовою та мовою оригіналу.


ВИ МОЖЕТЕ ЗАВАНТАЖИТИ ЗРАЗОК ОФОРМЛЕННЯ СТАТТІ.

Відповідальність за зміст статті несе автор.

СТАТТІ, ЯКІ НЕ ВІДПОВІДАЮТЬ ВКАЗАНИМ ВИМОГАМ, НЕ РОЗГЛЯДАЮТЬСЯ.

Довідки з питань публікації та прийому матеріалів можна отримати за тел. +380 66 13-18-285, (0332)76-73-95 або за електронною адресою: Tech_Kompl@ukr.net