Вимоги до оформлення статті

До розгляду приймаються статті в електронному вигляді (Microsoft Word 2003, 2007, 2013), надіслані за допомогою форми відправки на сайті журналу або на електронну пошту Tech_Kompl@ukr.net.

З статтею  разом подаються наступні документи:

- авторська довідка (якщо стаття надсилається на електронну пошту);

- рецензія на статтю від фахівця у данній галузі (кандидат наук, доктор наук);

- заява із згодою на публікацію статті.

ШАБЛОНИ СУПРОВІДНИХ ДОКУМЕНТІВ ВИ МОЖЕТЕ ЗАВАНТАЖИТИ


 Структура статті:

 • - індекс УДК (у верхньому лівому кутку сторінки);
 • - імена всіх авторів, місце роботи, посада, науковий ступінь, вчене звання англійською мовою (форматування в 2 колонки);
 • - назва статті двома мовами – англійською та мовою оригіналу (форматуванням на всю сторінку);
 • - анотація, повинна містити короткий виклад статті, до 1000 знаків (анотоція англійською мовою повинна бути більшою за обємом);
 • - ключові слова (6-8 слів);
 • - вступ;
 • - постановка проблеми;
 • - аналіз літературних джерел з посиланнями;
 • - основний текст статті;
 • - висновки;
 • - бібліографічні посилання.

 Оформлення статті:

Параметри сторінки: поле верхнє, нижнє, праве та ліве – 4,0 см.

Перші рядки всіх абзаців з відступом 0,5 см,

Заголовки елементів основного тексту виділяються напівжирним шрифтом без абзацу.

Оформлення структурних елементів статті:

 • Індекс УДК (у верхньому лівому кутку сторінки) Arial, кегль 10, виділяється напівжирним шрифтом, курсив.
 • Імена всіх авторів, місце роботи, посада, науковий ступінь, вчене звання англійською мовою (форматування в 2 колонки) Arial, кегль 10, фамілія, ініціали та місце роботи виділяється напівжирним шрифтом.
 • Назва статті двома мовами – англійською та мовою оригіналу (форматуванням на всю сторінку) Arial, кегль 12, виділяється напівжирним шрифтом, курсив.
 • Анотація, повинна містити короткий виклад статті, до 1000 знаків(анотоція англійською мовою повинна бути більшою за обємом) Arial, кегль 10, виділяється курсивом.
 • Ключові слова (6-8 слів) Arial, кегль 10, виділяється курсивом.
 • Вступ Arial, кегль 10.
 • Постановка проблеми Arial, кегль 10.
 • Аналіз літературних джерел з посиланнями Arial, кегль 10.
 • Основний текст статті Arial, кегль 10, рисунки Arial, кегль 10, виділяються курсивом, таблиці Arial, кегль 10, виділяються курсивом, формули нумеруються по порядку розміщуються у дужках, вирівнювання по правому краю.
 • Висновки Arial, кегль 10.
 • Бібліографічні посилання Arial, кегль 10.

Рисунки (діаграми, фото та ін.) подаються у кольоровому та чорно-білому вигляді разом із текстом в місцях посилань на них та обов’язково в окремих файлах (*.TIFF, *.jpg та ін.) з мінімальною роздільністю 300 dpi. Рисунок має бути розташований по центру, без обтікання текстом. Підписи до рисунків повинні містити нумерацію в порядку розміщення в тексті та пояснювальний підпис. Пояснювальний підпис не повинен включатися до самого рисунка.


Формули в статтях мають бути набрані за допомогою редактора формул Microsoft Equation. Формули відокремлюють від тексту зверху та знизу відступом 6 pt. Нумерація формул, на які є посилання в тексті, – справа в дужках. Всі фізичні величини подаються в системі СІ. Цілі частини від десяткових відокремлюються крапкою.


Таблиці повинні мати тематичні заголовки та нумерацію, фон таблиці іншим кольором не виділяють. Таблиці розташовуються по центру сторінки на всю ширину. Рекомендований розмір символів у таблицях – 8 pt (для великих та ємних таблиць не менше 6 pt).


 ШАБЛОН СТАТТІ ВИ МОЖЕТЕ ЗАВАНТАЖИТИ


Відповідальність за зміст статті несе автор.

СТАТТІ, ЯКІ НЕ ВІДПОВІДАЮТЬ ВКАЗАНИМ ВИМОГАМ, НЕ РОЗГЛЯДАЮТЬСЯ.

Довідки з питань публікації та прийому матеріалів можна отримати за тел. +380 66 13-18-285, (0332)76-73-95 або за електронною адресою: Tech_Kompl@ukr.net